[CT] LIBRARY & BOOK CLUB: TALKSHOW “OVERTHINKING”| GIAO LƯU VÀ GỠ RỐI CÙNG DIỄN VIÊN MINH DỰ

Ongoing

[CT] GREENWICH CUP 1 | GIẢI ĐẤU ĐỒNG ĐỘI KẾT HỢP MÔN CẦU LÔNG

Can Tho Campus Số 160 đường 30/4, An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ

𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐢𝐜𝐡 𝐂𝐮𝐩 𝟏: 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 Đ𝐚̂́𝐮 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 Đ𝐨̣̂𝐢 𝐇𝐨̂̃𝐧 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐌𝐨̂𝐧 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐋𝐨̂𝐧𝐠 --------------------------------------- 💥Đến hẹn lại lên, chúng tôi hân hạnh thông báo về sự kiện thể thao hấp dẫn […]