[CT] LIBRARY & BOOK CLUB: TALKSHOW “OVERTHINKING”| GIAO LƯU VÀ GỠ RỐI CÙNG DIỄN VIÊN MINH DỰ

Calendar of Events

H T2

B T3

T T4

N T5

S T6

B T7

C CN

4 events,

[CT] GREENWICH CUP 1 | GIẢI ĐẤU ĐỒNG ĐỘI KẾT HỢP MÔN CẦU LÔNG

LỊCH SỰ KIỆN THÁNG 11.2023

[CT] FIELD TRIP | SINH VIÊN GREENWICH SẴN SÀNG HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ TRÁI TIM CỦA ĐÔNG NAM Á

[CT] DOANH NGHIỆP VÀO VAI TRÒ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH VỚI SINH VIÊN TẠI CHUỖI SỰ KIỆN COACHING

6 events,

-

[HCM] DESIGN RESEARCH PROJECT EXHIBITION 2023

-

[CT] SEMINAR “IT & FUTURE VIION” – NHỮNG GÓC NHÌN MỚI VỀ CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN IT

5 events,

[CT] ĐI TÌM QUÁN QUÂN CỦA “PRESENTATION COMPETITION”

4 events,

5 events,

-

[HCM] TRẢI NGHIỆM SÂU SẮC TẠI CHUYẾN COMPANY VISIT – GIANTY VIỆT NAM

5 events,

-

[HCM] COMPANY VISIT – CREATIVEHUNTS

2 events,

3 events,

-

[CT] ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRẢI NGHIỆM KHÁCH SẠN SHERATON CẦN THƠ

2 events,

-

[CT] LIBRARY & BOOK CLUB: TALKSHOW “OVERTHINKING”| GIAO LƯU VÀ GỠ RỐI CÙNG DIỄN VIÊN MINH DỰ

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,