[CT] LIBRARY & BOOK CLUB: TALKSHOW “OVERTHINKING”| GIAO LƯU VÀ GỠ RỐI CÙNG DIỄN VIÊN MINH DỰ

[CT] GREENWICH CUP 1 | GIẢI ĐẤU ĐỒNG ĐỘI KẾT HỢP MÔN CẦU LÔNG

Can Tho Campus Số 160 đường 30/4, An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ, Viet Nam

𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐢𝐜𝐡 𝐂𝐮𝐩 𝟏: 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 Đ𝐚̂́𝐮 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 Đ𝐨̣̂𝐢 𝐇𝐨̂̃𝐧 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐌𝐨̂𝐧 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐋𝐨̂𝐧𝐠 --------------------------------------- 💥Đến hẹn lại lên, chúng tôi hân hạnh thông báo về sự kiện thể thao hấp dẫn […]

[CT] ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRẢI NGHIỆM KHÁCH SẠN SHERATON CẦN THƠ

Can Tho Campus Số 160 đường 30/4, An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ, Viet Nam

ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRẢI NGHIỆM KHÁCH SẠN SHERATON CẦN THƠ Mỗi năm mấy bận đi tìm hiểu và tham quan doanh nghiệp. Điều này tạo điều kiện để sinh […]