Talk show Challenge Yourself – Do you dare? cùng khách mời Khánh Vy

All Day

[ĐN] Sự kiện tháng 09/2021

Đại học Greenwich - Cơ sở Đà Nẵng

Chèn ơi, vèo một cái đã tham gia hết mấy sự kiện của tháng 8, ta nói nó đã cái nư gì đâu. Các hoạt động tại Đại học Greenwich […]

[ĐN] Cuộc thi lồng tiếng Anh cho video: Voiceover

Đại học Greenwich - Cơ sở Đà Nẵng

THI VOICEOVER, BIẾT ĐÂU BẤT NGỜ Tham gia ngay cuộc thi lồng tiếng cho các clip bằng tiếng Anh 𝐕𝐨𝐢𝐜𝐞𝐨𝐯𝐞𝐫 bởi vì biết đâu bạn lại khám phá được thêm […]

Ongoing