[HCM] ORIENTATION DAY 2022 – WELCOME TO GREENWICH VIETNAM.

[HCM] Làm sự kiện trong thời “Bình thường mới” có gì mới?

Ho Chi Minh campus Số 20, Đường Cộng Hoà, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Bạn có bao giờ tự hỏi: - Tổ chức sự kiện trong đại dịch là cơ hội hay thách thức? - Event online trong bình thường mới là gì? Được […]