Workshop “To succeed in design”

[ĐN] Thủ lĩnh sinh viên: Lion Captain mùa 2 – Những vì sao chỉ sáng khi được đặt đúng chỗ!

Đại học Greenwich - Cơ sở Đà Nẵng

Thủ lĩnh sinh viên: Lion Captain mùa 2 – Những vì sao chỉ sáng khi được đặt đúng chỗ!  Thông tin về chương trình Thủ lĩnh sinh viên: Lion Captain mùa 2 1.Thời gian diễn ra : Từ ngày 19/07/2021 – 13/11/2021 (Part 2 Summer đến hết Part 1 Fall 2021) Vòng đăng ký: 05-15/07/2021 Vòng phỏng […]