ĐH Greenwich thuộc Top 10 trường học có đạo đức và trách nhiệm với môi trường

ĐH Greenwich thăng hạng 15 bậc để vươn lên nằm trong Top 10 trường có thứ hạng cao nhất trong Bảng xếp hạng (BXH) đại học People & Planet.

Chi tiết điểm số các hạng mục của ĐH Greenwich trong BHX

BXH đại học People & Planet 2022/23 xếp hạng 153 trường đại học tại Anh Quốc dựa trên các tiêu chí bề vững và chuẩn mực xã hội vừa công bố ĐH Greenwich là ngôi trường giữ vị trí thứ 8 trong BXH.

Giáo sư Jane Harrington, Hiệu trưởng ĐH Greenwich cho biết:

Giáo sư Jane Harrington, hiệu trưởng ĐH Greenwich

“Đây là một thành tựu đáng tự hào của trường. Để duy trì được thứ hạng cao như vậy trong BXH đòi hòi tất cả cán bộ giảng viên, sinh viên của trường phải làm tốt công việc của mình và đồng lòng thể hiện rằng trường của chúng tôi cam kết xử lý các vấn đề bức thiết nhất. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm nhưng kết quả đáng ghi nhận này cũng đã phần nào thể hiện được những nỗ lực của tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên của chúng tôi.”

Ông Simon Goldsmith, Giám đốc phát triển bền vững của ĐH Greenwich chia sẻ:

Ông Simon Goldsmith, Giám đốc phát triển bền vững của ĐH Greenwich

“Đây là thành quả tuyệt vời và là minh chứng cho những cống hiến của cán bộ giảng viên và sinh viên đã và đang đóng góp trong mọi hoạt động. Tôi cho rằng vẫn còn nhiều việc chúng ta cần cải thiện hơn nữa nhưng tôi tự hào vì rất nhiều cá nhân trong tập thể của chúng ta đã làm việc bền bỉ, không biết mệt mỏi để giúp trường ta trở nên bền vững hơn.”

Năm 2022, BXH đại học People & Planet xếp hạng trường đại học tại Anh Quốc dựa trên 14 tiêu chí: Chính sách về môi trường; kiểm toán và nguồn nhân lực; các chỉ số hoạt động trong các mảng gồm: giảm thiểu carbon, tái chế rác và nước thải, sự tham gia của sinh viên, giáo dục vì phát triển bền vững, nguồn năng lượng, thực phẩm bền vững và quyền của người lao động. BXH kết hợp các dữ liệu được các trường công khai trên mạng và các dữ liệu thô được cung cấp bởi Cơ quan thống kê giáo dục đại học và sau đại học (HESA) năm 2020/2021 và Cơ quan lưu trữ dữ liệu quản lý tài sản giai đoạn từ 1/8/2020 đến 31/7/2021.

Theo gre.ac.uk