[HN] Company Visit: SmartOSC - Có điều gì ngoài Học và Chơi?

Chương trình Company Visit dành cho sinh viên Đại học Greenwich (Việt Nam), cơ sở Hà Nội là cơ hội để các bạn tham quan, học hỏi môi trường làm việc tại công ty SmartOSC và cơ hội việc làm ngay tại đây.

- Thời gian: 14h - 16h ngày 23/10

- Địa điểm: Tòa Handico, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội.