Sinh viên Greenwich chuyên ngành IT bảo vệ tốt nghiệp

Từ ngày 9/5 đến ngày 13/5/2016, 64 sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin (Bachelor of Science (Honours) in Computing) của Khối Liên kết Quốc tế –  Greenwich sẽ tham gia bảo vệ đồ án tốt nghiệp tại tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội.

Mỗi sinh viên sẽ có tổng thời gian 30 phút để trình bày sản phẩm và bảo vệ đồ án của mình trước hội đồng. Đồ án bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên Greenwich được làm trong hai kì. Kì một, sinh viên sẽ được học các lý thuyết về Đồ án như: Đồ án là gì, yêu cầu như thế nào, cách chọn đề tài và cách triển khai một đồ án… Sau kì một này, sinh viên sẽ chọn đề tài và triển khai dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo.

Sinh viên Greenwich chuyên ngành IT bảo vệ tốt nghiệp

Bên cạnh hiểu về nghiệp vụ của sản phẩm mà sinh viên triển khai, việc chấm đồ án tốt nghiệp của sinh viên FAI còn căn cứ trên khả năng lấy được yêu cầu đầu vào của sản phẩm, tìm được công nghệ phù hợp để phát triển sản phẩm, tìm được phương pháp phát triển phù hợp và xây dựng sản phẩm…

Một năm Khối Liên kết quốc tế tổ chức hai Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin FPT, vào khoảng tháng 5 và tháng 12. Chương trình nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của sinh viên cũng như khả năng triển khai và hoàn thiện một ý tưởng của các bạn.