Chuyên Ngành Đào Tạo

Chuyên ngành đào tạo tại Greenwich Việt Nam

Công nghệ thông tin

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BSc Hons in Computing
Bằng cấp : Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh
More Detail

Thiết kế đồ họa & kỹ thuật số

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BA Hons in Graphic and Digital Design
Bằng cấp : Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh
More Detail

Quản trị Kinh doanh

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BA Hons in Business Management
Bằng cấp : Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh
More Detail

Quản trị Marketing (Chuyên ngành hẹp)

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BA Hons in Business Management (Marketing)
Bằng cấp : Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh
More Detail

Quản trị Sự kiện (Chuyên ngành hẹp)

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BA Hons in Business Management (Events Management)
Bằng cấp : Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh
More Detail

Quản trị Truyền thông (Chuyên ngành hẹp)

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BA Hons in Business Management (Public Relations & Comms)
Bằng cấp : Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh
More Detail

Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành hẹp)

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BA Hons in Business Management (International Business)
Bằng cấp : Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh
More Detail

Trí tuệ nhân tạo (Chuyên ngành hẹp)

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BSc Hons in Computing (Artificial Intelligence)
Bằng cấp : Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh
More Detail