Can Tho

Campus

Trí tuệ nhân tạo (Dự kiến từ 2024)

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
More Detail

Kinh doanh quốc tế

Department : Business Adminstration
Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
More Detail

Quản trị Truyền thông

Department : Business Adminstration
Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
More Detail

Quản trị Sự kiện

Department : Business Adminstration
Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
More Detail

Quản trị Marketing

Department : Business Adminstration
Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
More Detail

Quản trị Kinh doanh

Department : Business Adminstration
Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
More Detail

Thiết kế đồ họa & kỹ thuật số

Department : Business Adminstration
Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
More Detail

Công nghệ thông tin

Department : Business Adminstration
Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
More Detail

Search For Courses