Can Tho

Campus

Trí tuệ nhân tạo (Chuyên ngành hẹp)

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
More Detail

Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành hẹp)

Department : Business Adminstration
Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
More Detail

Quản trị Truyền thông (Chuyên ngành hẹp)

Department : Business Adminstration
Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
More Detail

Quản trị Sự kiện (Chuyên ngành hẹp)

Department : Business Adminstration
Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
More Detail

Quản trị Marketing (Chuyên ngành hẹp)

Department : Business Adminstration
Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
More Detail

Quản trị Kinh doanh

Department : Business Adminstration
Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
More Detail

Thiết kế đồ họa & kỹ thuật số

Department : Business Adminstration
Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
More Detail

Công nghệ thông tin

Department : Business Adminstration
Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
More Detail

Search For Courses