Buổi sinh hoạt học thuật định kỳ giữa đội ngũ đào tạo Greenwich UK và Greenwich Việt Nam

Sáng ngày 01/02/2023, các giảng viên của Greenwich Việt Nam – Cơ sở Hồ Chí Minh đã tham dự những buổi tập huấn, sinh hoạt học thuật định kỳ với đại diện Greenwich UK: Dr Raj Dass – International Partnerships Representative, South-East Asia – University of Greenwich.

Dr Raj Dass – International Partnerships Representative, South-East Asia – University of Greenwich đại diện trao đổi những thông tin trong buổi sinh hoạt

Các buổi sinh hoạt học thuật do Đại học Greenwich, Anh Quốc tổ chức định kỳ nhằm giúp đội ngũ giảng viên tại Greenwich Việt nam luôn nắm bắt và tuân thủ những thay đổi mới nhất trong chương trình đào tạo, hệ thống quản lý & đánh giá học tập của sinh viên. Đồng thời, đảm bảo chất lượng đào tạo tuân thủ chặt chẽ theo tiêu chuẩn Anh Quốc ở mỗi campus.