5 tháng, FPT lãi hơn 1.700 tỷ đồng

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2019, theo đó ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 20,2% và 22,1% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 9.961 tỷ đồng và 1.719 tỷ đồng.

FPT cho biết, lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 1.432 tỷ đồng và 1.151 tỷ đồng, tăng 20,9% và 22,9% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.874 đồng, tăng 22,4%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, đạt 17,3% (5 tháng đầu năm 2018 đạt 17,0%).

Trong các mảng kinh doanh, lĩnh vực công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 5.400 tỷ đồng và 702 tỷ đồng, tăng tương ứng 23,9% và 45,3% so với cùng kỳ, tương đương 102% và 113% kế hoạch lũy kế.

Trong đó, tại thị trường nước ngoài, khối công nghệ ghi nhận doanh thu đạt 3.983 tỷ đồng, tăng 38,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 609 tỷ đồng, tăng 38,0%.

Mảng viễn thông đạt 4.039 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,1%, đạt 102% kế hoạch lũy kế, lợi nhuận trước thuế đạt 631 tỷ đồng, tăng 7,9%. Trong đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ viễn thông lần lượt đạt 3.827 tỷ đồng và 528 tỷ đồng, tăng lần lượt 17,6% và 8,5%.

Mảng kinh doanh quốc tế 5 tháng đầu năm 2019 cũng mang về cho FPT 4.217 tỷ đồng doanh thu, tăng 36,5% và 663 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 35,9% so với năm trước.

Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của tập đoàn lần lượt đạt 42% và 39% (5 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 37% và 35%).