Tháng Tám 1, 2021

Day

Các quy định kiểm tra, thi và đánh giá học phần đối với sinh viên Đại học Greenwich

Điều kiện thi học phần Thi học phần là tập hợp của các bài thi lý thuyết hoặc thực hành được tổ chức vào giữa hoặc khi kết thúc học...
Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng tài khoản sinh viên trong quá trình học tập tại Đại học Greenwich

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  Mỗi Sinh viên được cung cấp hai tài khoản: Tài khoản truy cập hệ thống và tài khoản thư điện tử. Tài khoản truy cập hệ...
Xem chi tiết

Điểm trung bình, xếp loại học tập và công nhận tốt nghiệp của sinh viên Greenwich

ĐIỂM TRUNG BÌNH VÀ XẾP LOẠI HỌC TẬP Thang điểm đánh giá – Các học phần thuộc giai đoạn 1 và các học phần điều kiện: điểm đánh giá các...
Xem chi tiết