[HN] Thăm quan doanh nghiệp: Những trải nghiệm tuyệt vời tại Làng Phần Mềm F-Ville

Ngày 27/07/2019 sắp tới, chương trình Thăm quan doanh nghiệp sẽ quay trở lại và hứa hẹn mang đến cho các bạn sinh viên của Đại học Greenwich FPT – Cơ sở Hà Nội cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế và văn hóa tại “Làng phần mềm F-Ville” - FPT Software (Fsoft).

Ngày 27/07/2019 sắp tới, chương trình Thăm quan doanh nghiệp sẽ quay trở lại và hứa hẹn mang đến cho các bạn sinh viên của Đại học Greenwich FPT – Cơ sở Hà Nội cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế và văn hóa tại “Làng phần mềm F-Ville” - FPT Software (Fsoft).