[HN] Breaktime - Let's Press "Pause"

Bạn đã quá mệt mỏi với thiết tiết nắng mưa thất thường, lại còn "ngập ngụa" trong deadline của assignment và rất nhiều những công việc khác. Hãy tạm gác lại những điều khiến bạn mệt mỏi đó và thư giãn cùng sự kiện Breaktime lần này của Đại học Greenwich - cơ sở Hà Nội

Bạn đã quá mệt mỏi với thiết tiết nắng mưa thất thường, lại còn "ngập ngụa" trong deadline của assignment và rất nhiều những công việc khác. Hãy tạm gác lại những điều khiến bạn mệt mỏi đó và thư giãn cùng sự kiện Breaktime lần này của Đại học Greenwich - cơ sở Hà Nội.