[ĐN] Talkshow: Doanh nghiệp cần gì ở sinh viên?

Làm thế nào để một sinh viên mới tốt nghiệp chinh phục các nhà tuyển dụng luôn là đề tài thu hút nhiều sự quan tâm không chỉ ở Việt Nam mà ở bất kỳ quốc gia nào. Sáng ngày 02/06/2019, Talkshow: “Doanh nghiệp cần gì ở sinh viên?” đã diễn ra tại Toà nhà Nam Việt Á, Đại học Greenwich - Cơ sở Đà Nẵng. Khách mời lần này là chị Phạm Thị Minh Thủy - với 9 năm hoạt động trong lĩnh vực nhân sự tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, chị Minh Thủy đã mang đến những chia sẻ vô cùng quý báu.

Làm thế nào để một sinh viên mới tốt nghiệp chinh phục các nhà tuyển dụng luôn là đề tài thu hút nhiều sự quan tâm không chỉ ở Việt Nam mà ở bất kỳ quốc gia nào.

Sáng ngày 02/06/2019, Talkshow: Doanh nghiệp cần gì ở sinh viên? đã diễn ra tại Toà nhà Nam Việt Á, Đại học Greenwich - Cơ sở Đà Nẵng. Khách mời lần này là chị Phạm Thị Minh Thủy - với 9 năm hoạt động trong lĩnh vực nhân sự tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, chị Minh Thủy đã mang đến những chia sẻ vô cùng quý báu.