Sự kiện

[TECH TALK] Introduction to Open Source

[TECH TALK] Introduction to Open Source

23/11/2017 | 15:30

số 8, Tôn Thất Thuyết

Hà Nội

15:30

23

11,2017

Workshop “THE POWER OF DIALOGUE”

Workshop “THE POWER OF DIALOGUE”

18/11/2017 | 07:00

Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình

Hà Nội

07:00

18

11,2017

Buổi tiệc Halloween - “Who is the killer?

Buổi tiệc Halloween - “Who is the killer?

30/10/2017 | 20:00

Hội trường lầu 5, Campus142 Phạm Phú Thứ, Phường 4, Quận 6

TP Hồ Chí Minh

20:00

30

10,2017

Lễ Tôn Vinh Sinh Viên Học Kỳ Summer 2017

Lễ Tôn Vinh Sinh Viên Học Kỳ Summer 2017

25/10/2017 | 07:00

Hội trường lầu 5, Campus142 Phạm Phú Thứ, Phường 4, Quận 6

TP Hồ Chí Minh

07:00

25

10,2017

Đêm nhạc 20/10 “Người con gái ta thương”

Đêm nhạc 20/10 “Người con gái ta thương”

19/10/2017 | 19:00

Coffee Weta, số 421 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10

TP Hồ Chí Minh

19:00

19

10,2017