Sự kiện

[HN] Khóa học THE ART OF DEBATE và Cuộc thi tranh biện SAY IT!

[HN] Khóa học THE ART OF DEBATE và Cuộc thi tranh biện SAY IT!

11/01/2018 | 18:00

số 8, Tôn Thất Thuyết

18:00

11

01,2018

Lễ tốt nghiệp Đại học Greenwich (Việt Nam) 2017

Lễ tốt nghiệp Đại học Greenwich (Việt Nam) 2017

09/12/2017 | 08:00

584 Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh

08:00

09

12,2017

[TALK SHOW] Storytelling with Photography for Design and Marketing

[TALK SHOW] Storytelling with Photography for Design and Marketing

13/12/2017 | 14:00

số 8, Tôn Thất Thuyết

14:00

13

12,2017

[HN] Lễ tốt nghiệp 2017

[HN] Lễ tốt nghiệp 2017

16/12/2017 | 13:30

H Crowne, tầng 3, CTM Palace Center, 131 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội

13:30

16

12,2017