Sự kiện

Đại học FPT rộn ràng tổ chức Lễ tôn vinh học kỳ Summer 2015

Đại học FPT rộn ràng tổ chức Lễ tôn vinh học kỳ Summer 2015

11/03/2015 | 18:30

Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

18:30

11

03,2015