Sự kiện

Sinh viên FAID cháy hết mình trong đêm Halloween

Sinh viên FAID cháy hết mình trong đêm Halloween

31/10/2016 | 21:30

Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Phòng B9.1, Tòa nhà Detech, Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội.

21:30

31

10,2016

Networking Potluck Party

Networking Potluck Party

11/03/2016 | 18:00

Trường Đại học FPT

Tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội

18:00

11

03,2016

Sinh viên FAID cháy hết mình trong đêm Halloween

Sinh viên FAID cháy hết mình trong đêm Halloween

31/10/2016 | 21:30

Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Phòng B9.1, Tòa nhà Detech, Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội.

21:30

31

10,2016

Sinh viên FAID Hà Nội chung sức gây quỹ “Mùa đông ấm”

Sinh viên FAID Hà Nội chung sức gây quỹ “Mùa đông ấm”

28/01/2016 | 07:30

Trường đại học FPT Hồ Chí Minh

590 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, HCM

07:30

28

01,2016

Sinh viên FAID Hà Nội chung sức gây quỹ “Mùa đông ấm”

Sinh viên FAID Hà Nội chung sức gây quỹ “Mùa đông ấm”

28/01/2016 | 07:30

Trường đại học FPT Hồ Chí Minh

590 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, HCM

07:30

28

01,2016