Học phí Đại học Greenwich (Việt Nam)

Nhà trường trân trọng thông báo các mức học phí áp dụng cho sinh viên năm 2017 như sau:

Học phí

Số tiền (VNĐ)

 Phí đăng ký nhập học

1 SV/1 lần

        4,600,000

 Học phí 5 kỳ học chuyên ngành đầu tiên

1 kỳ

 

 Học phí 5 kỳ học chuyên ngành đầu tiên - ngành QTKD

 1 kỳ 

      25,840,000

 Học phí 5 kỳ học chuyên ngành đầu tiên - ngành CNTT

1 kỳ

      23,840,000

 Học phí 5 kỳ học chuyên ngành đầu tiên - ngành TKĐH

1 kỳ        23,840,000

 Học phí kỳ OJT

1 kỳ

        8,000,000

 Học phí 3 kỳ học chuyên ngành cuối cùng

1 kỳ

      36,420,000

 

* Học phí tiếng Anh 

Học phí

Đơn vị tính

Số tiền(VNĐ)

Học phí Tiếng Anh dự bị (*)

1 cấp độ

     10,350,000

(*) Sinh viên được làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào khi nhập học, được xếp lớp phù hợp theo kết quả đạt được. Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương sẽ được vào học thẳng giai đoạn chuyên ngành.

Quy định về thay đổi học phí

Học phí có thể thay đổi (tăng/giảm) trong quá trình học tập, nhưng không thay đổi quá 10%/năm.

Cách thức nộp

Sinh viên có thể nộp các khoản phí khi nhập học trực tiếp tại các Văn phòng tuyển sinh của Đại học Greenwich (Việt Nam) hoặc nộp vào tài khoản của trường.

Thông tin tài khoản ngân hàng của Đại học Greenwich (Việt Nam):

    Tại Hà Nội:

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 • Số tài khoản : 0011001803620
 • Tên tài khoản : Trường Đại học FPT
 • Địa chỉ: Ngân hàng Vietcombank – Sở giao dịch Trần Quang Khải - HN
 • Nội dung nộp tiền: [F2G HN] Nộp học phí cho [Tên sinh viên] [Số điện thoại người chuyển]

 (Ví dụ: F2G HN Nộp học phí cho Vũ Ngọc Trung - 0904123456)   

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TIENPHONGBANK

 • Số tài khoản : 00006969002 
 • Tên tài khoản : Trường Đại học FPT
 • Địa chỉ: Ngân hàng Tienphongbank – Chi nhánh Phạm Hùng
 • Nội dung nộp tiền: [F2G HN] Nộp học phí cho [Tên sinh viên] [Số điện thoại người chuyển]

 (Ví dụ: F2G HN Nộp học phí cho Vũ Ngọc Trung - 0904123456)   

Tại TP Đà Nẵng

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 • Số tài khoản : 0011001803620
 • Tên tài khoản : Trường Đại học FPT
 • Địa chỉ: Ngân hàng Vietcombank – Sở giao dịch Trần Quang Khải - HN
 • Nội dung nộp tiền: [F2G DN] Nộp học phí cho [Tên sinh viên] [Số điện thoại người chuyển]

 (Ví dụ: F2G DN Nộp học phí cho Vũ Ngọc Trung - 0904123456)

  Tại TP. Hồ Chí Minh:

 • Số tài khoản: 6789 6789 001
 • Tên tài khoản: Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT TP.HCM
 • Địa chỉ: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Hồ Chí Minh
 • Nội dung nộp tiền: [F2G HCM] Nộp học phí cho [Tên sinh viên] [Số điện thoại người chuyển]

 (Ví dụ: F2G HCM Nộp học phí cho Vũ Ngọc Trung - 0904123456)